تعداد مقالات: 328
3. مبهم سازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16

سعید پارسا؛ حمیدرضا صالحی؛ محمد هادی علائیان


4. ارائه روشی برای یافتن عامل های پرنفوذ در انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر نظریه آنتروپی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

مجید غیوری ثالث؛ غلامرضا بازدار؛ ابوالفضل سرکرده یی


5. افزایش دقت ردیابی برداری سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در شرایط سیگنال ضعیف مبتنی بر فیلتر کالمن تطبیقی ردیاب قوی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

میلاد انارفرهاد؛ سید محمد رضا موسوی میرکلایی؛ علی اصغر عابدی


6. تجسم حملات سایبری با تخمین خسارت و ترکیب قابلیت و فرصت مهاجم بر اساس مدل انتقال باور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-12

علی‌جبار رشیدی؛ مجید جعفری؛ کوروش دادش‌تبار احمدی


7. یک مدل اعتماد مبتنی بر الگوریتم‌های هوش جمعی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

افشار خسروی؛ علی کریمی؛ محمد علی جوادزاده؛ محمد جواد خسروی


10. تولید خودکار داده آزمون در فازرهای قالب فایل

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-16

مرتضی ذاکری نصرآبادی؛ سعید پارسا


11. تشخیص بات‌نت‌‌ها با کانال‌های فرمان و کنترل پنهان زمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

رضا جلایی؛ محمدرضا حسنی آهنگر


12. تشخیص شبکه‌بات نظیربه‌نظیر با استفاده از روش یادگیری عمیق

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-14

مهدی اسدی؛ سعید پارسا؛ محمدعلی جبرئیل جمالی؛ وحید مجیدنژاد


13. شناسایی گره‌های مؤثر در شبکه‌های اجتماعی با ترکیب روش‌های مرکزیت و فعالیت گره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-11

علی کریمی؛ اسماعیل بسطامی؛ مهران نعمتی؛ محمود صالح اصفهانی


14. روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکه های اجتماعی بزرگ بر اساس انتشار برچسب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-15

محمد حسینی؛ امین اله مه آبادی


20. یک طرح بهبود یافته احراز اصالت، با حفظ گمنامی مشروط در شبکه‌های اقتضایی بین خودرویی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394

سید مرتضی پورنقی؛ مصطفی برمشوری؛ محمود گردشی


21. یک طرح تسهیم چندراز بصری کارآمد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394

فرشته شیخ؛ عبدالرسول میرقدری


23. ارائه یک مدل تحلیل رفتار مرورگری برای تشخیص روبات‌های وب مخرب در حملات منع خدمت توزیعی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-13

محمد فتحیان؛ حسن دهقانی؛ محمد عبدالهی ازگمی


24. یک طرح احراز اصالت سبک وزن جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

عبدالرسول میر قدری؛ رسول شیربانیان؛ اکبر میرقدری


25. روشی برای مدل سازی سیّال رفتار انتشاری بدافزارها در شبکه های بی مقیاس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-10

سارا کوچکی؛ محمد عبداللهی ازگمی