یک طرح بهبود یافته احراز اصالت، با حفظ گمنامی مشروط در شبکه‌های اقتضایی بین خودرویی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه تهران، دانشکده علوم کامپیوتر

چکیده

شبکه‌های اقتضایی بین خودرویی (VANET) می‌توانند در ارتباط میان وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک بهبود مناسبی ایجاد کنند. احراز اصالت پیام‌های منتشر شده توسط خودرو‌ها، از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو در شبکه‌های VANET می‌باشد، زیرا ارسال پیام‌های اشتباه می‌تواند باعث بروز تصادفات و تغییر الگوی ترافیکی شبکه گردد. طرح‌های بسیار زیادی برای احراز اصالت در شبکه‌های VANET ارائه شده‌اند که هر کدام دارای مزایا و معایبی می‌باشند، اما معرفی یک طرح احراز اصالت امن و کارآمد در شبکه‌های VANET از مسائل باز تحقیقاتی بوده و مهم‌ترین چالش در این شبکه‌ها به شمار می‌آید.
در این مقاله ابتدا به معرفی انواع روش‌های احراز اصالت در شبکه‌های VANET می‌پردازیم و سپس طرح ارائه شده توسط لی و لای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و سه سناریوی حمله به این طرح را معرفی می‌کنیم که امکان جعل امضای کاربر را به مهاجم می‌دهد. در ادامه یک طرح بهبودیافته از طرح لی و لای را پیشنهاد می‌دهیم که دارای ملزومات امنیتی و کارآیی مناسبی می‌باشد سپس آن را شبیه سازی کرده و در پایان نتایج شبیه‌سازی طرح پیشنهادی خود را ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها