اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری به شرح زیر می‌باشد:

  • نشر آخرین دستاوردهای جدید علمی و گسترش مرزهای دانش و فناوری حوزه پدافند الکترونیکی و سایبری؛
  • انتشار و انتقال یافته­های جدید علمی و فناورانه بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی در زمینه پدافند الکترونیکی و سایبری و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها؛
  • تدوین مدل­‌ها، دکترین، راهبردها و آینده­پژوهی حوزه پدافند الکترونیکی و دفاع  سایبری؛
  • کمک موثر به تبادل و ارتقای دانش دفاع سایبری در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین‌المللی؛
  • گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی و پژوهشی در زمینه­‌های زیر:

1-دفاع سایبری(امنیت داده، تهدیدات نرم افزار، سیستم عامل، سخت افزار و شبکه، بدافزار، ضد بدافزار، هک و ...)

2-امنیت اطلاعات، رمزنگاری، پنهان نگری،پروتکل ها و استانداردها

3-آسیب پذیری ها و تهدیدات فضای سایبری

4- اخلال و فریب(مخابراتی، راداری، کنترل، مراقبت و ناوبری)

5- ردیابی، مکان یابی، آشکارسازی و شنود سیگنال

6- دفاع الکترونیک(لیزری، الکترواپتیکی، آکوستیکی)

7-مدل سازی و شبیه سازی دفاع الکترونیک و سایبری

8- فناوری های نوین دفاع الکترونیک و سایبری

9- فرماندهی و کنترل در پدافند الکترونیک و سایبری

10- مباحث دکترین، راهبردها و آینده پژوهی حوزه های مرتبط

11- پردازش سیگنال حوزه های مرتبط