داوران

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

حمیدرضا خدادادی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

سیاوش بیات سرمدی

دانشگاه صنعتی شریف

3

مسعود معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی واد اسلامشهر

4

رجب علی برزویی

دانشگاه شهید بهشتی (ره)

5

اباذر خرمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

6

مرتضی ملا­جعفری

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

وحید جمشیدی

دانشگاه شهید رجائی

8

محمدحسن مجیدی

دانشگاه بیرجند

9

مهدی دهقانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

10

رضا حق­مرام

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

فرید صمصامی خداداد

دانشگاه فن­آوری­های نوین آمل

12

رضا جلایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

13

محمدهادی علائیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

14

مرجان کوچکی اصفهانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

15

حمید اکبری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

16

صادق بجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

17

فضل‌اله ادیب­نیا

دانشگاه یزد

18

عبدالرسول میرقدری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

20

مهدی آبادی

دانشگاه تربیت مدرس

21

سعیده ظهیری

مجتمع دانشگاهی اقلید

22

محمد عبداللهی­ازگمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

23

میثم بیات

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

24

وهاب نکوکار

دانشگاه شهید رجائی

25

نصور باقری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

26

ناصرحسین غروی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

27

مهدی سجادیه

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

28

هادی سلیمانی

دانشگاه شهید بهشتی (ره)

29

ناصر مدیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

30

شهره کسائی

دانشگاه صنعتی شریف

31

ندا مقیم

دانشگاه اصفهان

32

محمد ضیغمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

33

رضا کیوان شکوه

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

34

ناصر مزینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

35

سیدمرتضی پورنقی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

36

محمدحسن باستانی

دانشگاه صنعتی شریف

37

زین العابدین نوروزی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

38

محمدعلی شمععلی زاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

39

وحید امیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

40

رضا ابراهیمی آتانی

دانشگاه گیلان

41

عباس چراغی چالشتری

دانشگاه خوانسار

42

علی شکیبا

دانشگاه رفسنجان

43

پوریا اعتضادی فر

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

44

بهاره اخباری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

45

مهدیه قزوینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

46

حسین شیرازی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

47

دانیال جواهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

48

رحیم اصغری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

49

علی جبار رشیدی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

50

قاسم کاهه

پژوهشگاه هوافضا

51

محمدرضا سیف

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

52

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

53

داود رضایی­پور

دانشگاه صنعتی شریف

54

بهمن مددی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

55

جواد علیزاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

56

علیرضا شجاعی­فرد

دانشگاه جامع امام حسین(ع

57

علیرضا غفاری حدیقه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

58

سید رسول حسینی بهارانچی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

59

معصومه صفخانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

60

شهریار شیروانی مقدم

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

61

شاهرخ قائم مقامی

دانشگاه صنعتی شریف

62

محمود سلماسی­زاده

دانشگاه صنعتی شریف

63

مهدی نصیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

64

سعید تفضلیان

دانشگاه صنعتی  امیر کبیر

65

محمد بهشتی آتشگاه

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

66

شهریار بیژنی

دانشگاه شاهد

67

محمدرضا هوشمنداصل

دانشگاه یزد

68

مرتضی سپه­وند

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

69

جلیل مظلوم

دانشگاه هوایی شهید ستاری

70

محمدعلی دوستاری

دانشگاه شاهد

71

مهدی حسین­زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

72

مهدی نقوی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

73

علی نخعی امرودی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

74

رضا برنگی

دانشگاه علم و صنعت ایران

75

فرخ حجت کاشانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

76

سیدمیثم موسوی

دانشگاه شاهد