تحلیل ساختاری مبتنی بر ویژگی انتگرال در یک رمز قالبی با دورهای کاهش‌یافته و ارائه یک بهبود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فاوا-دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 گروه مخابرات- دانشکده فاوا- دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران-ایران

3 دانشگاه دویسبورگ - آلمان

چکیده

کدهای خطی در رمزنگاری متقارن، اهمیت رمزهای قالبی نسبت به رمزهای دنباله‌ای، کدهای احراز اصالت و طرح‌های احراز اصالت رمزگذاری شده از آن ‌جهت بیشتر است که اغلب به­عنوان اولیه‏های امن در ساختن انواع دیگر به­کار می‏روند. یکی از انواع روش‌های تحلیل رمزهای قالبی، تحلیل ساختاری است که بدون نیاز به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌های درونی این طرح‌ها مانند جایگشت‌ها و جعبه‌های جانشانی آن‌ها به امنیت آن‏ها می‌پردازد. در این مقاله با استفاده از یک تمایزگر انتگرال چهار دوری شناخته‌شده روی AES برای اولین بار، دو حمله انتگرال به یک رمز قالبی و بومی جدید با طول کلید و قالب 256 بیتی انجام می‌شود. این دو حمله با توجه به نقاط ‌ضعف طراحی تابع دور به یک و دو دور از این رمز قالبی بومی سه دوری انجام می‌شود. مقدار پیچیدگی حافظه، داده و زمان بهترین حمله انجام‌شده در این مقاله به­ترتیب 232 بایت، 2128 قالب متن اصلی و 2206 عمل رمزگذاری است. با توجه به طول کلید رمز، پیچیدگی حمله کمتر از مقدار پیچیدگی حمله جستجوی جامع فضای کلید (2256) است و درنتیجه یک حمله میان‌بر مؤثر محسوب می‌شود. به‌علاوه، به‌منظور بهبود این رمز بومی، در این مقاله راه‌کارهایی ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     A. Mirghadri, B. Madadi, and Y. Pourebrahim, “A New Block Cipher Algorithm for Wireless Sensor Networks,” Passive Defense Sci. & Tech., vol. 3, pp. 169-177, 2011.##
[2]     J. Daemen, L. R. Knudsen, and V. Rijmen, “The block cipher square,” in FSE, Springer, 1997.##
[3]     C. H. Lim, “A revised version of CRYPTON: CRYPTON V1. 0,” in FSE, Springer, 1999.##
[4]     J. Daemen and V. Rijmen, “The design of Rijndael: AES-the advanced encryption standard,” Science & Business Media, Springer, 2013.##
 [5]     S. Lucks, “The saturation attack—a bait for Twofish,” in International Workshop on Fast Software Encryption, Springer, 2001.##
 
[6]     L. KnudsenM and D. Wagner, “Integral cryptanalysis,” in Fast Software Encryption, Springer, 2002.##
[7]     M. Matsui, “New block encryption algorithm MISTY,” in FSE, Springer, 1997.##
[8]     J. Wallen, “Design principles of the kasumi block cipher,” in Proceedings of the Helsinki University of Technology Seminar on Network Security, 2000.
[9]     X. Sun and X. Lai, “Improved Integral Attacks on MISTY1,” in Selected Areas in Cryptography, Springer, 2009.##
[10]  H. Gilbert and M. Minier, “A Collision Attack on 7 Rounds of Rijndael,” in AES Candidate Conference, 2000.##
[11]  Y. Li, W. Wu, and L. Zhang, “Improved Integral Attacks on Reduced-Round CLEFIA Block Cipher,” in WISA, Springer, 2011.##
[12]  Y. Sasaki and L. Wang, “Comprehensive study of integral analysis on 22-round LBlock,” in International Conference on Information Security and Cryptology, Springer, 2012.##
[13]  H. Zhang and W. Wu, “Structural Evaluation for Simon-Like Designs against Integral Attack,” in International Conference on Information Security Practice and Experience, Springer, pp. 194-208, 2016.##
[14]  P. Morawiecki, “Practical Attacks on the Round-reduced PRINCE,” IET Information Security, vol. 11, no. 3, pp.    146-151, 2016##.
[15]  Y. Todo, “Integral cryptanalysis on full MISTY1,” Journal of Cryptology, vol. 20, no. 3, pp. 920-959, 2017.##
[16]  A. Mirghdri and M. Yussefipour, “One Secure Block Cipher Based on Recursive Diffusion Layers and Four Rounds of AES,” Journal of Electronical & Cyber Defence, vol. 4, no. 2, pp. 77-84, 2016.##
[17]  L. R. Knudsen and M. Robshaw, “The block cipher companion,” Springer Science & Business Media, 2011.##
[18]  A. Tajadod, “Structural Cryptanalysis of Block Ciphers and Offer an Attack on Block Cipher with a Hybrid Structure,” M. SC. Thesis, IHCU, Iran, 2017.##
[19]  S. Rønjom, N. G. Bardeh, and T. Helleseth, “Yoyo Tricks with AES,” in International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Springer, 2017.##
[20]  L. Grassi, C. Rechberger, and S. Rønjom, “Subspace trail cryptanalysis and its applications to AES,” IACR Transactions on Symmetric Cryptology, vol. 20, pp.         192-225, 2016.##
[21]  S. Lucks, “Attacking Seven Rounds of Rijndael under      192-bit and 256-bit Keys,” in AES Candidate Conference, 2000.##