اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی سال 1402

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 94

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 422
تعداد مشاهده مقاله 271299
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120933
نرخ پذیرش
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
درصد پذیرش 22 %