دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1402 ((شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)) 
تشخیص جعل در تصاویر دیجیتالی با استفاده از روش یادگیری عمیق ترکیبی

صفحه 99-116

فاطمه زارع مهرجردی؛ علی محمد لطیف؛ محسن سرداری زارچی


شماره‌های پیشین نشریه

(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
شماره پیاپی 43، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 42، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی41، فصلنامه بهار