دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1402 (شماره پیاپی41، فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

روش طبقه‌بندی بدافزار با استفاده از ویژگی های بصری سازی و تعبیه سازی کلمه براساس یادگیری عمیق

صفحه 1-13

اسماعیل بسطامی؛ هادی سلطانی زاده؛ محمد رحمانی منش؛ پرویز کشاورزی


شماره‌های پیشین نشریه

(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
شماره پیاپی 43، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 42، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی41، فصلنامه بهار