دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1402 (شماره پیاپی 42، فصلنامه تابستان) 
تشخیص بات‌نت‌ها با استفاده از فنون یادگیری عمیق

صفحه 31-43

مریم قنواتی نسب؛ مهدیه قزوینی؛ فهیمه قاسمیان


امنیت در‌ شبکه‌های پهپاد رله مبتنی بر مخابره‌ی پنهان با حضور پهپاد شنودگر

صفحه 45-56

وحیدرضا سلطانی نیا؛ سعید طلعتی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ فرید صمصامی؛ پویا بائی


یک الگوریتم پویای فراابتکاری برای بیشینه‌سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 57-69

جلیل جباری لطف؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ محمد رضا ابراهیمی دیشابی


شماره‌های پیشین نشریه

(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
شماره پیاپی 43، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 42، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی41، فصلنامه بهار