دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1398، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

1. یک مدل اعتماد مبتنی بر الگوریتم‌های هوش جمعی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

صفحه 1-10

افشار خسروی؛ علی کریمی؛ محمد علی جوادزاده؛ محمد جواد خسروی


12. ارزیابی معیارهای عملیات شبکه محور بر پایه روش دیمتل

صفحه 139-153

مهدی ملازاده؛ حمیدرضا لشکریان؛ مجید شیخ محمدی؛ کمال میرزایی