دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1398، صفحه 164-1 
2. ساختار ابرگرافهای کد مبنا و کاربرد آنها در شبکه های حسگر بیسیم

صفحه 17-26

محمد حمیدی؛ آرشام برومند سعید؛ اکبر رضایی؛ سید امجد ثمره هاشمی


10. ارائه یک روش بهبودیافته تشخیص رخداد ناشی از حملات سایبری

صفحه 105-116

محمدحسین حسن نیا؛ محمدرضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری


11. هدایت و کنترل توزیع شدة شبکه پهپادها

صفحه 117-129

جعفر خلیل پور؛ محمد ویسی؛ فرشاد رحیمی