دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1399، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی گره‌های مؤثر در شبکه‌های اجتماعی با ترکیب روش‌های مرکزیت و فعالیت گره

صفحه 1-11

علی کریمی؛ اسماعیل بسطامی؛ مهران نعمتی؛ محمود صالح اصفهانی


13. گراف‌های دوری صحیح چندبخشی

صفحه 167-170

غلامرضا صفاکیش همدانی؛ ژیلا عباسی