ارائه یک روش بهبودیافته تشخیص رخداد ناشی از حملات سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

خطای نیروی انسانی در طراحی و پیکربندی شبکه‌ها و سامانه‌ها، بستری برای حمله است و از طرفی شبکه‌های گسترده ازنظر جغرافیایی در معرض حملات بیشتری بوده و نیاز به شناسایی زودهنگام حملات دارند. مرکز عملیات امنیت سایبری که معمولاً در شبکه‌های گسترده استفاده می‌شود، راه‌کاری برای پایش و شناسایی پیوسته است و در آن، نیروی انسانی نقش اصلی را ایفا می‌کند. در این تحقیق با بررسی موضوع مصورسازی و مقایسه‌ نمونه‌های تجاری مراکز عملیات امنیت، روشی برای کمک به تشخیص بی‌درنگ حملات در شبکه‌های گسترده ارائه شده است. روش پیشنهادی مصورساز پدافند سایبری (مپسا) این است که یک مؤلفه مصورساز بی‌درنگ حملات سایبری در سامانه مرکز عملیات امنیت اضافه شود تا تحلیل‌گرها با استفاده از داده‌های آن و دیگر داده‌ها، بتوانند به‌صورت زودهنگام، در مورد تغییرات لازم در شبکه‌ها، تصمیم‌گیری کنند. این راه‌کار باعث کاهش خطای نیروی انسانی، افزایش کارایی آن و افزایش سرعت اعمال تغییرات می‌شود و بنابراین، اثر حملات به شبکه‌های گسترده را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Z. Li, Q. Liao, and A. Striegel, Botnet Economics: Uncertainty Matters,” In Managing Information Risk and the Economics of Security, M. E. Johnson, Ed., Boston, Springer US, pp. 245-267, 2009.##
J. Baltazar, J. Costoya, and R. Flores, “The Heart of KOOBFACE C&C and Social Network Propagation,” Trend Micro, Inc., 2009.##
T. Holz, M. Steiner, F. Dahl, E. Biersack, and F. Freiling, “Measurements and mitigation of peer-to-peer-based botnets: A case study on stormworm,” In Proceedings of the 1st Usenix Workshop on      Large-Scale Exploits and Emergent Threats, San Francisco, 2008.##
A. Caglayan, M. Toothaker, D. Drapaeau, D. Burke, and G. Eaton, “Behavioral analysis of fast flux service networks,” In Proceedings of the 5th Annual Workshop on Cyber Security and Information Intelligence Research: Cyber Security and Information Intelligence Challenges and Strategies, Oak Ridge, 2009.##
D. Andriesse, C. Rossow, B. Stone-Gross, D. Plohmann, and H. Bos, “Highly Resilient Peer-to-Peer Botnets Are Here: An Analysis of Gameover Zeus,” In MALWARE, 2013.##
A. D'Amico, L. Buchanan, D. Kirkpatrick, and P. Walczak, “Cyber Operator Perspectives on Security Visualization,” In Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Human Factors in Cybersecurity, Walt Disney World, Florida, USA, 2016.##
L. Buchanan, A. D'Amico, and D. Kirkpatric, “Mixed method approach to identify analytic questions to be visualized for military cyber incident handlers,” In IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), Baltimore, MD, USA, 2016.##
J. Garae and R. K. L. Ko, “Visualization and Data Provenance Trends in Decision Support for Cybersecurity,” Data Analytics and Decision Support for Cybersecurity, pp. 243-270, 2017.##
R. Marty, “Applied Security Visualization,” 1 ed., Boston: Addison Wesley Professional, 2008.##
S. Few, “Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data,” 1st ed., C. Wheeler, Ed., O'Reilly, 2006.##
C. Zimmerman, “Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations Center,” McLean: MITRE Corporation, 2014.##
Committee on National Security Systems, “Committee on National Security Systems (CNSS) Glossary, CNSSI no. 4009,” Committee on National Security Systems, 2015.##
N. Brownlee and E. Guttmanm, “Expectations for Computer Security Incident Response, RFC 2350,” 1998.##