شناسایی انواع STBC-OFDM با روش ایستایی چرخشی مرتبه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار، پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات

چکیده

شناسایی سیگنال به‌صورت ذاتی در زمینه­ نظامی کاربرد پیدا می­کند که آشکارسازی، تحلیل و شناسایی سیگنال­های ناشناخته از منابع ارتباطی خصمانه یک کار حیاتی در رهگیری سیگنال، پایش سیگنال، شناسایی و کاهش تداخل و جنگ الکترونیک است بنابراین، امروزه شناسایی سیگنال به‌عنوان قسمت اصلی جاسوسی رادیوی به­کاررفته در ارتباطات بی­سیم نظامی ادامه پیدا کرده است. با توسعه فن­آوری MIMO و ترکیب آن با OFDM، شناسایی سیگنال­ها با مشکلات جدید و چالش‌برانگیز روبرو شده است که در سامانه‌های تک­آنتن وجود نداشت. یک نمونه از شناسایی این نوع سیگنال­ها، شناسایی کد بلوک فضا-زمان  (STBC)در سیستم­های MIMO-OFDM می­باشد.   سیستم­های MIMO-OFDM انواع مختلفی دارد. در این مقاله شناسایی سه نوع از این نوع سیستم­ها انجام می­شود. این سه نوع سیستم شامل SM-OFDM، AL-OFDM، STC3-OFDM می­شود. پیش از این شناسایی این سه نوع سیستم با روش ممان مرتبه دوم سیگنال انجام شده است. در این مقاله این شناسایی توسط ایستایی چرخشی مرتبه دوم سیگنال انجام می­شود . این روش می­تواند در SNRهای پایین­تر عملکرد بهتری داشته باشد. علاوه­براین روش پیشنهادی عملکرد خوبی با حساسیت پایین نسبت به آفست زمانی و شرایط کانال فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها


[1]     W. Su, J. Xu, and M. Zhou, “Real-time Modulation Classification Based on Maximum Likelihood,” IEEE Communications Letters, vol. 12, pp. 801– 803, Nov. 2008.##
[2]     W. Gardner and C. Spooner, “Signal Interception: Performance Advantages of Cyclic-Feature Detectors,” IEEE Transactions on Communications, vol. 40, pp. 149–159, Jan. 1992. ##
[3]     O. A. Dobre, A. Abdi, Y. Bar-Ness, and W. Su, “A Survey of Automatic Modulation Classification Techniques: Classical Approaches and New Developments,” IET Communications, vol. 1, pp. 137–156, Apr. 2007.## 
[4]     T. Ulversoy, “Software Defined Radio: Challenges and Opportunities,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 12, pp. 531 – 550, Sep. 2010.## 
[5]     D. Cabric, “Addressing Feasibility of Cognitive Radios,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 25, pp. 85–93, Nov. 2008. ##
[6]     T. Yucek and H. Arslan, “A Survey of Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Applications,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 11, pp.       116–130, Mar. 2009.##
[7]     A. Ghosh, J. Zhang, J. Andrews, and R. Muhamed, “Fundamentals of LTE, ” Prentice Hall, 2010. ##
[8]     C. Eklund, R. B. Marks, K. Stanwood, and S. Wan, “IEEE standard 802.16: A technical overview of the wireless MAN air interface for broadband wireless access,” Wireless Personal Communications, vol. 40, pp. 98–107, June 2002.##  
[9]     J. Andrews, A. Ghosh, and R. Muhamed, “Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking,” Prentice Hall, 2007.##
[10]  O. Torabian, K. Mohamedpour, A. Golestani, and H. Ahmadian Yazdi, “Blind Frequency Offset Estimation using Adaptive Algorithms in Non-Coherent OFDM Systems,” Journal of Electronical & Cyber Defence, vol. 3, no. 4, 2016. (In Persian) ##        
[11]  Y. A. Eldemerdash, O. A. Dobre, and M. Öner, “Signal identification for multiple-antenna wireless systems: Achievements and challenges,” IEEE Commun. Surveys Tut., vol. 18, no. 3, pp. 1524–1551, 2016.##
[12]  E. Karami and O. A. Dobre, “Identification of SM-OFDM and ALOFDM signals based on their second-order cyclostationarity,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 64, pp. 942–953, Mar. 2015.##
[13]  M. Marey, O. A. Dobre, and R. Inkol, “Novel algorithm for stbc-ofdm identification in cognitive radios,” in Proc. IEEE ICC. IEEE, pp. 2770–2774, 2013.##
[14]  M. Marey, O. A. Dobre, and R. Inkol, “Blind STBC identification for multiple-antenna OFDM systems,” IEEE Trans. Commun., vol. 62, pp. 1554–1567, May 2014.##    
[15]  Y. A. Eldemerdash, O. A. Dobre, O. ÃIJreten, and T. Yensen, “A robust modulation classification method for psk signals using random graphs,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, pp. 1–4, 2018.##