دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1397 (872) 

مقاله پژوهشی

9. شناسایی جریان‌های مخرب در شبکه با به‌کارگیری اجماع

صفحه 93-108

حمید پروین؛ وحیده رضایی؛ صمد نجاتیان؛ روح اله امیدوار؛ میلاد یثربی


11. یک روش جدید و کارآمد نقاب‌گذاری جمعی و ارزیابی مقاومت آن در برابر تحلیل توان

صفحه 123-134

مسعود معصومی؛ علی دهقان منشادی؛ اقبال مددی؛ سبحان ساعی مقدم