نویسنده = عبدالرسول میرقدری
تعداد مقالات: 7
1. مدل‌سازی احتمالاتی حملات سایبری چند‌مرحله‌ای مبهم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-73

کیانوش شوشیان؛ عبدالرسول میرقدری


2. تحلیل کانال جانبی الگوریتم رمزنگاری IDEA

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-57

عبدالرسول میرقدری؛ حسین باقری


3. تحلیل روش مصالحه زمان- حافظه با استفاده از گراف تصادفی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-55

عبدالرسول میرقدری؛ علی دینی؛ ناصرحسین غروی؛ عباسعلی فتحی زاده


4. پروتکل جدید رای‌گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-74

عبدالرسول میرقدری؛ سعید رحیمی؛ علیرضا رحیمی


5. یک طرح احراز اصالت سبک وزن جدید برای شبکه های حسگر بی سیم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

عبدالرسول میر قدری؛ رسول شیربانیان؛ اکبر میرقدری


6. یک رمز قالبی جدید با استفاده از AES چهار دوری و لایه های انتشار بازگشتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-84

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور


7. تحلیل رفتاری زنجیره های رمز هلمن مبتنی بر گراف توابع تصادفی

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-89

ناصرحسین غروی؛ عبدالرسول میرقدری؛ محمد عبداللهی ازگمی؛ حسین سلطانی