دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1396 (764) 
2. آشکارسازی اهداف کوچک در حال پرواز در تصاویر مادون قرمز مبتنی بر تبدیل Top-Hat تطبیقی

صفحه 11-25

فرشته السادات سید مروستی؛ مهدی نصیری؛ سید محمد رضا موسوی میرکلایی


4. ارائه یک الگوریتم متمرکز مبتنی بر نمودار ورونوی برای تشخیص حفره در شبکه های حسگر بی سیم

صفحه 39-51

منصور داودی منفرد؛ سجاد قبادی بابی؛ اسماعیل دلفراز پهلوانلو؛ مهتاب ماسوری


5. ارائه الگوی محاسباتی دسترس پذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه

صفحه 53-67

ابوالقاسم صادقی؛ محمدرضا ولوی؛ مهری اسدی وصفی؛ مرتضی براری؛ غلامرضا محتشمی