دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1392 (412) 
8. چکیده لاتین

مچله پدافند الکترونیکی و سایبری ecdj