بررسی تأثیر مکانیزم‌های امنیتی بر آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری

نویسنده

چکیده

امروزه آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌عامل‌ها و برنامه‌های پراستفاده، شالوده حملات نفوذگران به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهد و مهاجمان از این طریق، کنترل سیستم‌‌های رایانه‌ای را به دست می‌گیرند. پژ‍وهشگران عرصه نرم‌افزار، تلاش زیادی در ساخت و راه‌اندازی مکانیزم‌های امنیتی در چرخه حیات نرم‌افزارها برای مقابله با رشد روزافزون این آسیب‌پذیری‌ها کرده‌اند. این مقاله، با بررسی و تحلیل آماری گزارش‌های موجود در پایگاه داده جهانی آسیب‌پذیری‌ها، اقدام به ارزیابی میزان‌ عملکرد و اثربخشی این مکانیزم‌های امنیتی نموده است. در بررسی‌‌های انجام گرفته، مشخص شد که با وجود توسعه مکانیزم‌های امنیتی، برخی از این آسیب‌پذیری‌ها رشد صعودی داشته‌‌اند و برخی نیز، در آستانه حذف از لیست آسیب‌پذیری‌های مطرح قرار دارند. نکته حائز اهمیت در این تحقیق، دخالت دادن میزان استفاده از نرم‌افزارها است. با اِعمال این پارامتر بر میزان آسیب‌پذیری‌ها، میزان اثر خسارتی نرم‌افزارها تخمین زده شده و باهم مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها