نویسنده = حمیدرضا شیخ محمدی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی انتخاب راه کار عملیاتی برای مقابله عملیات شبکه محور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-155

مهدی ملازاده گل‌محله؛ حمیدرضا لشکریان؛ حمیدرضا شیخ محمدی؛ کمال میرزایی


2. مدل بازدارندگی در فضای سایبر مبتنی بر گراف حمله باورهای بیزی با استفاده از ترجیحات مخاطره آفرینی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-38

علی ملائی؛ مهرداد کارگری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی اکرمی زاده


4. ارزیابی معیارهای عملیات شبکه محور بر پایه روش دیمتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-153

مهدی ملازاده؛ حمیدرضا لشکریان؛ مجید شیخ محمدی؛ کمال میرزایی