کلیدواژه‌ها = رمز قالبی
تعداد مقالات: 7
1. ارائه کران بالا برای احتمال مشخصه‌های تفاضلی پنج ساختار رمز قالبی دارای امنیت اثبات‌پذیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 129-137

جواد علیزاده؛ قاسم جمشیدیان؛ احمد گائینی؛ عبدالرسول میرقدری


3. تحلیل تفاضل ناممکن الگوریتم رمزقالبی LowMC

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-79

هادی سلیمانی؛ علیرضا مهرداد


4. تحلیل روش مصالحه زمان- حافظه با استفاده از گراف تصادفی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-55

عبدالرسول میرقدری؛ علی دینی؛ ناصرحسین غروی؛ عباسعلی فتحی زاده


6. یک رمز قالبی جدید با استفاده از AES چهار دوری و لایه های انتشار بازگشتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-84

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور


7. تحلیل تفاضلی ناممکن الگوریتم رمز قالبی کاهشیافته Piccolo-80

دوره 2، شماره 1، بهار 1393

محمدرضا دستجانی فراهانی؛ جواد مهاجری؛ علی پاینده