نویسنده = حمیدرضا لشکریان
تعداد مقالات: 3
1. الگوی انتخاب راه کار عملیاتی برای مقابله عملیات شبکه محور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-155

مهدی ملازاده گل‌محله؛ حمیدرضا لشکریان؛ حمیدرضا شیخ محمدی؛ کمال میرزایی


3. ارزیابی معیارهای عملیات شبکه محور بر پایه روش دیمتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-153

مهدی ملازاده؛ حمیدرضا لشکریان؛ مجید شیخ محمدی؛ کمال میرزایی