دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1400، صفحه 1-207 
12. بهبود ناوبری INS/GPS در زمان قطعی GPS با استفاده از هوش مصنوعی

صفحه 143-157

امیر ابراهیمی؛ مریم صادقی؛ محسن نژادشاهبداغی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ الهه سادات عبدالکریمی