دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1400، صفحه 1-170 (شماره پیاپی 36، فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

قطعه‌بندی معنایی تصاویر خودروهای خودران با بهره‌گیری از تکنیک معلم-دانش‌آموز

صفحه 1-19

امیر خسرویان؛ مسعود مسیح طهرانی؛ عبدالله امیرخانی


بهبود شناسایی هویت از طریق راه رفتن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 31-42

عمار کاریزی؛ سیدمحمد رضوی؛ مهران تقی‌پور گرجی‌کلایی


ارزیابی امنیتی خودکار مسیرهای تهدید مبتنی بر شبکه‌های پتری

صفحه 87-98

محمد علی رمضان زاده؛ بهنام برزگر؛ همایون موتمنی


بهبود تخصیص منابع اینترنت اشیاء در محاسبات مه با استفاده از نظریه بازی غیر همکارانه

صفحه 147-158

هوشیار محمدی تلوار؛ سیدحمید حاج سیدجوادی؛ حمیدرضا نویدی؛ افشین رضاخانی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 36، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 35، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 34، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 33، فصلنامه بهار