نویسنده = محمد رضا حسنی آهنگر
تعداد مقالات: 5
1. پردازش داده‌های راداری با استفاده از ترکیب روش‌های تجزیه‌وتحلیل مؤلفه اصلی و شبکه‌های عصبی خودسازمانده و رقمی‌ساز بردار یادگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

سعید طلعتی؛ محمد رضا حسنی آهنگر


3. ارائه یک معماری عامل گرا برای کاوش معنایی از داده‌های بزرگ مقیاس در محیط های توزیع شده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 83-99

حسین صابری؛ محمدرضا کنگاوری؛ محمد رضا حسنی آهنگر


4. ارائه یک روش زمانبندی وظیفه تحمل‌پذیر خطا به منظور استفاده بهینه ازمنابع در محیط رایانش ابری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-103

محمد جواد احراری؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری


5. بهبود عملکرد پروتکل ODMRP با استفاده از تحلیل سطح توان سیگنال دریافتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-26

سید احمد قاسمی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری