بهبود عملکرد پروتکل ODMRP با استفاده از تحلیل سطح توان سیگنال دریافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شبکه‌های سیار موردی نوع خاصی از شبکه‌های بی­سیم می‌باشند که به لحاظ داشتن ویژگی‌هایی مانند عدم نیاز به مدیریت مرکزی، عدم نیاز به زیرساخت و نیز قابلیت تحرک­پذیری بالا موردتوجه خاص قرارگرفته‌اند و در مواردی که ایجاد زیرساخت ارتباطی مقرون ‌به ‌صرفه نیست مانند اجلاس‌ها و همایش‌ها و یا عملاً غیرممکن است مانند جنگ‌ها و ارتباطات بعد از سوانح طبیعی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. پروتکل‌های مسیریابی متعددی برای این شبکه‌ها پیشنهاد گردیده است. یکی از پروتکل‌های معروف و پرکاربرد در شبکه‌های سیار موردی پروتکل ODMRP است. در این مقاله در ابتدا به بررسی کلی این پروتکل مسیریابی پرداخته شده و سپس به ارائه یک روش جدید مسیریابی در این پروتکل به‌منظور افزایش راندمان آن خواهیم پرداخت. در پروتکل ODMRP انتخاب مسیر بهینه بر اساس کوتاه‌ترین مسیر صورت می‌پذیرد. در ارتباطات بی‌سیم و با فاصله گرفتن گره‌ها از یکدیگر سطح سیگنال دریافتی ضعیف شده و ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات گردد و کوتاه‌ترین مسیر که بر اساس تعداد هاپ کمتر عمل می‌کند کارایی خود را از دست می‌دهد. در پروتکل پیشنهادی انتخاب مسیر بر اساس سطح توان سیگنال دریافتی صورت می‌پذیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده عملکرد مطلوب‌تر پروتکل پیشنهادی با کاهش 30 درصدی در سربار کنترلی و افزایش 10 درصدی در تحویل بسته نسبت به پروتکل اصلی است.

کلیدواژه‌ها


[1]     S. J. Lee, W. Su and M. Gerla, "On-Demand Multicast Routing Protocol in Multihop Wireless Mobile Networks", Mobile Networks and Applications, Dec, 2002.##
[2]     C. S. R. Murthy and B.S. Manoj, "Ad Hoc Wireless Networks Architectures and Protocols", PHI Pearson Education Inc., India, 2004.##
[3]     Y. Yan, K. Tian, K. Huang, B. Zhang and J. Zheng, "D-ODMRP: A Destination-Driven On-Demand Multicast##
[4]     Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks", IET Communications, Jun, 2012.##
[5]     S. Yang and J. Wu, "New Technologies of Multicasting in MANET", Design and Analysis of Wireless Networks, Nova Science Publishers, Baltimore, USA, 2005.##
[6]     L. Junhai, X. Liu and Y. Danxia, "Research on Multicast Routing Protocols for Mobile Ad-Hoc Networks", Computer Networks, Apr, 2008.##
[7]     L.M. Feeney, "A Taxonomy for Routing Protocols in Mobile Ad-Hoc Network", SICS Research Report, Oct 1999.##
[8]     S. J. Lee, M. Gerla, and C. C. Chiang, "On-Demand Multicast Routing Protocol", Proceeding of IEEE WCNC, 1999.##
[9]     K. Abdollahi, A. Shams Shafigh and A.J. Kassler "Improving Performance of ODMRP by Deleting Lost Join Query Packets", ACIT2010, Spain, 2010.##
[10]  D. Pathirana, "Resilient On Demand Multicast Routing Protocol", 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07), May, 2007.##
[11]  T. Esmaeili, M. Lari, E. A. Jahani and S. Mohamadi, "Proposing an Approach for Routing Overhead Reduction in Mobile Ad-Hoc Networks", International Conference on Electronic Computer Technology, May, 2010.##
[12]  Y. Yi, S. J. Lee and W. Su, M. Gerla, "Mobile Ad-Hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and Evaluation Considerations", Internet-Draft, 1999.##
[13]  C. C. Chiang, M. Gerla, and L. Zhang, "Forwarding Group Multicast Protocom (FGMP) For Multihop,Mobile Wireless Networks", Cluster Computing, Jun, 1998.##
[14]  S. J. Lee, W. Su and M. Gerla, "Wireless Ad-Hoc Multicast Routing with Mobility Prediction", Mobile Networks and Applications, Aug, 2001.##
[15]  J. S. Kim and S. Chung, "Adaptive On-Demand Multicast Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc", International Journal of Distributed Sensor Networks, Nov, 2015.##
[16]  X. M. Zhang, E. B. Wang, J. J. Xia and D. K. Sung, "An Estimated Distance-Based Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Sep , 2011.##