نویسنده = محمد رضا حسنی آهنگر
تعداد مقالات: 5
1. ارائه یک روش بهبودیافته تشخیص رخداد ناشی از حملات سایبری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-116

محمدحسین حسن نیا؛ محمدرضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری


2. تشخیص بات‌نت‌‌ها با کانال‌های فرمان و کنترل پنهان زمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

رضا جلایی؛ محمدرضا حسنی آهنگر


3. ارائه روشی جهت تشخیص بهینه مسیرهای آزمون نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

داود اکبری؛ صادق بجانی؛ محمدرضا حسنی آهنگر


4. بررسی تحلیلی شبکه های بات و روش تشخیص آن ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

رضا جلایی؛ محمد رضا حسنی آهنگر