تشخیص و پیشگیری از حملات تزریق SQL در زمان اجرا با استفاده از طبقه‌بندی درخت تصمیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه غیر انتفاعی تعالی قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

استفاده از برنامه‌های کاربردی وب به‌طور فزاینده‌ای در فعالیت روزمره ما، مانند خواندن اخبار، پرداخت صورت حساب و خرید آنلاین محبوب شده است. با افزایش در دسترس‌ بودن این خدمات، شاهد افزایش تعداد و پیچیدگی حملاتی هستیم که برنامه‌های کاربردی وب را هدف قرار می‌دهند. تزریق SQL، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای برنامه‌های کاربردی وب در فضای سایبری محسوب می‌شود. حملات تزریق SQL، به مهاجمان اجازه می‌دهند تا دسترسی نامحدود به پایگاه داده‌ای که برنامه کاربردی و اطلاعات بالقوه حساس را شامل می‌شوند، بدست ‌آورند. اگرچه محققان و متخصصان، روش‌های مختلفی برای حل مسئله تزریق SQL، پیشنهاد کرده‌اند، اما رویکرد‌های فعلی یا به‌طور کامل برای حل محدوده‌ای از مشکل شکست خورده‌اند، یا محدودیت‌هایی دارند که از استفاده و پذیرش آن‌ها جلوگیری می‌کند. این تحقیق بر آن است که یک روش، برای تشخیص و پیشگیری از حملات تزریق SQL در زمان اجرا ارائه دهد، که می‌تواند حملات موجود و جدید را تشخیص دهد، به علاوه بر حملات به‌طور مداوم نظارت کند. روش تشخیص و پیشگیری پیشنهادی، با نظارت زمان اجرا و بکارگیری طبقه‌بندی درخت تصمیم بر روی پایگاه داده تزریق SQL، حملات تزریق SQLموجود را مسدود می‌کند همچنین با استفاده از ناظر پایگاه داده حملات جدید را تشخیص می‌دهد. در پایان، روش پیشنهادی، با دیگر روش‌های تشخیص و پیشگیری از حملات تزریق SQL موجود، مقایسه می‌شود، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، که روش پیشنهادی، به‌طور قابل توجهی در تشخیص و پیشگیری از حملات تزریق SQL موفق است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1398