مقابله با فریب در گیرنده GPS با استفاده از همبستگی و روش حداقل میانگین مربعات بر مبنای الگوریتم Sign-Data

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران 13114-16846، ایران

چکیده

در میان انواع تداخل سیگنال ماهواره‌‌های سامانه موقعیت‌یاب جهانی GPS، فریب به‌عنوان خطرناک‌ترین دخالت عمدی درنظر گرفته‌ شده است. با حضور فریب در سیگنال دریافتی GPS اطلاعات نادرست به گیرنده می‌رسد که مشکلاتی در محاسبات زمانی و مکانی گیرنده ایجاد می‌کند. مقابله با فریب در دو بخش آشکارسازی و کاهش فریب انجام می‌پذیرد. در این مقاله به‌منظور آشکارسازی سیگنال فریب از ویژگی‌های تابع همبستگی بهره گرفته‌ایم. در فرآیند کاهش فریب، روش فیلتر وفقی LMS بر مبنای الگوریتم Sign-Data مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش اثر تداخل فریب را در سیگنال دریافتی GPS کاهش می‌دهد و در برابر تداخلی از نوع فریب تأخیری دفاع می‌کند. روش پیشنهادی بر روی داده‌های واقعی و در مرحله اکتساب از فرآیند پردازش گیرنده GPS اعمال می‌گردد. نتایج نشان می‌دهند که روش وفقی مبتنی بر الگوریتم Sign-Data به‌طور متوسط اثربخشی فریب را 89 درصد محدود می‌کند. علاوه‌بر کاهش فریب، پارامتر PDOP نیز که نمایانگر موقعیت فضایی ماهواره‌های شناسایی‌شده است، در همه نتایج بهبود یافته است. به‌طور میانگین مقدار PDOP از 47 به 66/2 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها