کلیدواژه‌ها = حملات منع خدمت توزیع‌شده
تعداد مقالات: 3
2. تخمین شبکه بات با استفاده از سرورهای نیابتی در حملات منع خدمت توزیع‌شده

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-86

حمید اکبری؛ سید مصطفی صفوی همامی