کلیدواژه‌ها = رای‌گیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. پروتکل جدید رای‌گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-74

عبدالرسول میرقدری؛ سعید رحیمی؛ علیرضا رحیمی