کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌صورت سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-99

علی ماروسی؛ ایمان ذباح؛ حسین عطایی خباز


2. بهکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392

صدیقه اولین چارسوقی؛ محمدعلی دوستاری؛ علی یزدیان ورجانی؛ سید علیرضا مهدوی اردستانی