کلیدواژه‌ها = امنیت اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص کانال پنهان زمانی در وب بر پایه آنتروپی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-23

مهرداد ناصرالفقرا؛ حمید رضا حمیدی


2. بهکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392

صدیقه اولین چارسوقی؛ محمدعلی دوستاری؛ علی یزدیان ورجانی؛ سید علیرضا مهدوی اردستانی