کلیدواژه‌ها = پایگاه داده
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ساختاری و معنایی پرسوجو برای تشخیص حملات تزریق SQL

دوره 2، شماره 1، بهار 1393

بهاره تجلی پور؛ علی اصغر صفایی