نویسنده = آرش غفوری
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک روش زمانبندی وظیفه تحمل‌پذیر خطا به منظور استفاده بهینه ازمنابع در محیط رایانش ابری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-103

محمد جواد احراری؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری


2. ارائه یک روش بهبودیافته تشخیص رخداد ناشی از حملات سایبری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-116

محمدحسین حسن نیا؛ محمدرضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری


3. بهبود عملکرد پروتکل ODMRP با استفاده از تحلیل سطح توان سیگنال دریافتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-26

سید احمد قاسمی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ آرش غفوری