نویسنده = علیرضا رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. طرح جستجوی کلیدواژه فازی بر روی پایگاه داده رمز شده در رایانش ابری مبتنی بر خوشه‌بندی کلمات

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 151-165

یحیی دهقانیان؛ مجید غیوری ثالث؛ علیرضا رحیمی


2. پروتکل جدید رای‌گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-74

عبدالرسول میرقدری؛ سعید رحیمی؛ علیرضا رحیمی