نویسنده = محمدعلی دوستاری
تعداد مقالات: 6
2. راه حل پیشنهادی جلوگیری از حمله رله در گوشی تلفن همراه با استفاده از TEE

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-35

سمیرا طارمی؛ محمد علی دوستاری؛ صادق حاجی محسنی؛ مریم میابی جغال؛ محسن مقصودلو


3. بهکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392

صدیقه اولین چارسوقی؛ محمدعلی دوستاری؛ علی یزدیان ورجانی؛ سید علیرضا مهدوی اردستانی