پروتکل جدید در پرداخت سیار با استفاده از رمز-امضا و خم بیضوی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

با افزایش نفوذ تلفن همراه و توسعه تجارت سیار، استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار پرداخت روز به روز گسترش می‌یابد. با توجه به اهمیت امنیت در تجارت و پرداخت و به دلیل محدودیت‌های موجود در شبکه‌های بی‌سیم، پروتکل‌های پیشنهادی در حوزه پرداخت سیار می‌بایستی علاوه بر تامین امنیت از کارایی خوبی نیز برخوردار باشند. در این مقاله که در راستای اهداف فوق می‌باشد، پروتکل پرداختی متناسب با نیازمندی‌های حوزه پرداخت سیار ارائه شده است. در طراحی این پروتکل از طرح کلید عمومی خودگواهی(Self-Certified) مبتنی بر رمزنگاری خم بیضوی استفاده گردیده و همچنین طرحی جدید از امضای رقمی شانور(Schnorr) ارائه شده است. بکارگیری راه حل‌های پیشنهادی در این پروتکل، سبب کاهش بار محاسباتی و حافظه مصرفی می‌شود. پروتکل ارائه شده ویژگی‌های محرمانگی، تصدیق اصالت، عدم انکار فرستنده، دست نخوردگی اطلاعات و گمنامی مشتری را برآورده می‌نماید و در برابر حملات مردی در میان، تکرار، و ایفای نقش نیز مقاوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها