نویسنده = علی ناصری
تعداد مقالات: 5
1. ارائه منظومه بهینه مدولاسیون مقاوم در شرایط آشفتگی اتمسفر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-124

حامد احمدیان یزدی؛ علی ناصری


2. طراحی آرایه سیستولیکی برای اجرای الگوریتم SL0

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-65

علی ناصری؛ روزبه جزپیری


3. ارائه الگوریتم ردگیری هدف در شبکه های حسگر بی‌سیم با رعایت بهینگی مصرف توان با استفاده از کوانتیزاسیون مشاهدات

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-121

مرتضی سپه وند؛ علی ناصری؛ میثم رییس دانایی؛ محمد حسین خانزاده


4. مدلسازی تیم واکنش سریع به حملات رایانهای استانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392

سمیه حجازی؛ علی ناصری