ارائه روشی تسریع یافته جهت تشخیص ناهماهنگی قوانین در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اصفهان دانشگاه اصفهان

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده

شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار به سبب سهولت و بهینه‌سازی فرآیند تنظیم شبکه‌ها مورد توجه قرارگرفته‌اند. این سهولت در مدیریت به دلیل تفکیک لایه‌های کنترل و داده از یکدیگر صورت‌گرفته‌است. در این شبکه‌ها تنظیم توپولوژی شبکه با استفاده از جدول‌های جریانی صورت‌ می‌گیرد که دارای قوانین مخصوصی هستند و سرویس‌های شبکه‌ای همانند کیفیت سرویس، امنیت و .. تحت عنوان برنامه هایی در شبکه فعالیت می‌کنند. جدول‌های جریان می‌توانند توسط هر کدام از این سرویس‌ها در شبکه مورد تغییر قرار‌گیرند. دسترسی برنامه‌های مختلف شبکه به جدول‌های جریان در کنار اینکه تنظیم شبکه را آسان‌تر کرده است، می‌تواند منجر به ایجاد ناهماهنگی بین قوانین ثبت‌شده توسط چندین برنامه شود . وجود این ناهماهنگی‌ها علاوه بر مصرف بیش از اندازه حافظه در سوئیچ‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی و کاربردی نیز برای شبکه ایجاد‌کند. با وجود مطالعاتی که تاکنون بر روی تشخیص ناهماهنگی در جدول‌های جریان انجام‌شده‌است، اما این روش‌ها نه تنها زمان پردازش‌ زیادی را بر کنترل‌کننده تحمیل می‌کنند، بلکه در برخی از موارد به تنها برطرف کردن تضاد بسنده‌کرده‌اند. در این مقاله سعی در بهبود سرعت الگوریتم‌های تشخیص ناهماهنگی در جدول‌های جریان شبکه‌های مبتنی برنرم‌افزار شده است. به همین منظور با استفاده از شمارنده قوانین موجود در جدول‌های جریان محدوده قوانین مورد بررسی کاهش پیدا کرده و سپس بر روی طیف محدودی از قوانین، الگوریتم تشخیص ناهماهنگی اجرا شده است. در ابتدا روش کلی چگونگی تسریع الگوریتم تشخیص گفته‌شده و پس از آن به بهبود این روش با استفاده از متغیرهای گوناگون پرداخته شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1399