ارایه الگوریتم ترکیبی OFDM-CDMA مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه جهت بهبود عملکرد لینک مخابرات نور مرئی در فضای بسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 گروه الکترونیک دانشکده برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

انتقال اطلاعات از طریق سیستم‌های مخابرات نوری در فضای بسته، به‌دلیل عدم انتشار امواج رادیویی یکی از روش‌های امن در مقابل شنود است. این روش یکی از تکنیک‌های مقاوم در برابر اخلال برای کاربردهای نظامی است. در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی با استفاده از ترکیب OFDM-CDMA مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه ارایه شده است. این الگوریتم باعث بهبود کارایی لینک مخابراتی نور مرئی ( VLC ) و افزایش تعداد کاربران در فضای بسته شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد، پارامترBER برای تعداد 4 کاربر به ازای سیگنال به نویز 0 dB از میزان 035/ به 0006/ بهبود یافته است. میزان افزایش نرخ ارسال بیت برای تعداد 4 کاربر به ازای سیگنال به نویز dB30 از Mb/s 1 به Mb/s 5 رسیده است. همچنین با استفاده از الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، در شرایط نرخ ارسال و نرخ خطای بیت یکسان، تعداد کاربران از 4 کاربر به 20 کاربر افزایش پیدا کرده است. این بهبودها در ازای افزایش پیچیدگی سیستم ناشی از طیف گسترده ایجاد گردیده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1398