ارائه منظومه بهینه مدولاسیون مقاوم در شرایط آشفتگی اتمسفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات/ دانشگاه امام حسین

2 -

چکیده

شبکه فرماندهی و کنترل دارای زیرساخت‌های متعددی است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها زیرساخت ارتباطی است. در فراهم‌سازی زیرساخت ارتباطی لازم است که نظام لایه‌بندی ارتباطات منظور گردد. یکی از بسترهای ارتباطی که معمولاً در لایه‌های پشتیبان شبکه فرماندهی و کنترل از آن استفاده می‌شود، بستر ارتباط نوری فضای آزاد است. در این مقاله، مدولاسیون قطبش ارائه شده است. این مدولاسیون نسبت به سایر مدولاسیون‌های متداول در مخابرات نوری فضای آزاد در شرایطی با آشفتگی‌های مختلف، مقاومت بیشتری دارد. در این روش، به جای استفاده از روش‌های قدیمی مدولاسیون همچون دامنه، فاز و یا فرکانس، حالت‌های قطبش بر روی پرتو نوری مدوله می‌شوند. این مدولاسیون که مدولاسیون قطبش نام‌گذاری شده است، حالت‌های قطبش را با پارامترهای Stokes توصیف می‌کند؛ این پارامترها بر روی کره پوانکاره قابل نگاشت هستند. از آنجا که روش‌های مدولاسیون مرسوم به نوسانات آشفتگی بسیار حساس هستند، مدولاسیون قطبش نسبت به نویز فاز بیم لیزر ایمنی بالایی دارد و حالات قطبش را بر روی مسیر طولانی در فضای آزاد حفظ می‌کند. به طور کلی مدولاسیون قطبش باینری، حدود 2 دسی‌بل یا حتی بیش‌تر، از مدولاسیون‌های متداول بهتر عمل می‌کند. به طور خاص‌تر در این مقاله منظومه‌های مختلف مدولاسیون قطبش در کره پوانکاره ترسیم و عملکرد احتمال خطای آن‌ها در حالت‌های متفاوت قرارگیری، ارزیابی می‌شود. در نهایت حالات بهینه منظومه با توجه به شبیه‌سازی‌ها استخراج می‌گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 دی 1398