تخمین کور انحراف فرکانسی با استفاده از الگوریتم‌های وفقی در سیستم‌های OFDM ناهمدوس

نویسندگان

1 خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

با گسترش روزافزون سیستم‌های مخابراتی بی‌سیم، استفاده از سیستم‌هایی با نرخ داده بالا مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله این سیستم‌ها، می‌توان به OFDM اشاره کرد. از ویژگی‌های مهم این سیستم، استفاده بهینه از پهنای باند و مقاومت در برابر خطاهای ناشی از چندمسیره‌بودن محیط انتشار است. سیستم OFDM نسبت به انحراف فرکانسی حساسیت بالایی دارد و باتوجه به اهمیت شنود سیگنال در پدافند سایبری لازم است از روش‌های تخمین کور فرکانسی مبتنی‌بر ساختار ذاتی سیستم و بدون استفاده از سمبل‌های پایلوت برای جبران انحراف فرکانسی استفاده کرد. بر همین اساس در این مقاله یک الگوریتم تخمین انحراف فرکانسی کور مبتنی‌بر پیشوند چرخشی (CP) و با به‌کارگیری الگوریتم وفقی ارائه شده است که طی یک الگوریتم گام‌به‌گام به مقدار بهینه انحراف فرکانسی نزدیک می‌شود. در این روش پیشنهادی از الگوریتم‌های وفقی NLMS و RLS جهت ارائه روشی برای تخمین انحراف فرکانسی استفاده می‌گردد. ویژگی اصلی روش جدید ارائه‌شده، توانایی تخمین انحراف فرکانسی در حضور انحراف زمانی و در کانال چندمسیری با محوشدگی فرکانس‌گزین است. باتوجه به نتایج شبیه‌سازی‌ها در کانالی با محوشدگی فرکانس‌گزین، معیار MSE در روش NLMS حدود dB3 و در روش RLS حدود dB7 نسبت به سایر روش‌ها بهبود پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها