ارایه یک محیط امن و هوشمند برای تحلیل بی خطر بدافزار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

2 دانشگاه علو و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله طرح معماری و نحوه پیاده سازی یک محیط تحلیل گر مبتنی بر جعبه شن در سمت کاربر آورده شده است. این محیط برای اجرای بی خطر و امن یک برنامه مشکوک، به منظور کشف بد خواه یا بی خطر بودن آن و یا یک بد افزار برای تعیین ماهیت و نحوه عملکرد آن برای مدل سازی رفتاری توضیح به کار برده می شود. اهمیت این روش در رفع مشکلات موجود برای کشف بد افزار های مبهم شده و یا دگردیس بر اساس روش های مبتنی بر امضاء و تحلیل های رفتاری ایستا به خوبی نمایان است که در واقع هدف اصلی این مقاله می باشد. جعبه شن طراحی شده با این روش توانایی رهگیری و پاسخ به در خواست های برنامه مورد تحلیل را در دو سطح کاربر و هسته سیستم عامل را دارد به گونه ای که به سیستم کاربر هیچ گونه آسیبی وارد نشود. پاسخ این درخواست ها با شبیه سازی، مجازی سازی و محدود سازی منابع سیستم عامل داده می شود. علاوه بر آن در این مقاله ضمن توضیح روش های شناسایی و دور زدن محیط های تحلیل گر راه کار هایی برای مقابله با آنها ارایه شده که در طرح پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان این مقاله روش پیشنهادی با چند روش و ابزار معروف مقایسه و نقاط قوت آن مشخص شده است. و در مقاله دیگری به مقایسه اجمالی نحوه رهگیری و پاسخ گویی درخواست های برنامه در دو سطح کاربر و هسته پرداخته و مزایا و معایب هر کدام را بیان نموده و نحوه هوشمند سازی جعبه شن پیشنهادی نیز ارایه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها