کلیدواژه‌ها = صفر‌دانشی
تعداد مقالات: 1
1. حمله‌ای جدید به شبکه مخلوط مرکب جیکوبسون

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-119

محمود سلماسی زاده؛ سیدامیر مرتضوی؛ جواد مهاجری