کلیدواژه‌ها = ردگیری هدف
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوریتم ردگیری هدف در شبکه های حسگر بی‌سیم با رعایت بهینگی مصرف توان با استفاده از کوانتیزاسیون مشاهدات

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-121

مرتضی سپه وند؛ علی ناصری؛ میثم رییس دانایی؛ محمد حسین خانزاده