کلیدواژه‌ها = نشان‌گذاری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش حل مسأله نقاط مرزی در نشان‌گذاری مبتنی بر فاصله‌ در جریان‌ شبکه گمنامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-35

احمد احمدی؛ مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی