نویسنده = مجید غیوری ثالث
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی برای یافتن عامل های پرنفوذ در انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر نظریه آنتروپی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

مجید غیوری ثالث؛ غلامرضا بازدار؛ ابوالفضل سرکرده یی