نویسنده = محمدعلی شمع علی زاده
تعداد مقالات: 2
2. نهان‌نگاری تطبیقی تصویر مبتنی بر آنتروپی در گراف با کارایی و امنیت بهبودیافته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-107

محمدعلی شمع علی زاده؛ زین العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی