نویسنده = محمد حسین قزل ایاغ
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل قابلیت اطمینان در مولد سوئیچینگ سیگنال لورن حلقه باز با استفاده از شاخص کلی اثربخشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-93

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین


2. طراحی یک سامانه مخابرات نوری فضای آزاد و ارزیابی عملکرد آن در مواجه با پدیده های جوی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 89-98

حمیدرضا خدادادی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ ابوالفضل چمن مطلق